Jon Spencer Blues Explosion – « Strange Baby » (live on Letterman)